نویسنده = حمزه زاد، خلیل
تعداد مقالات: 1
1. اثرات پرتوتابی UV-C و کلرید کلسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه هلو رقم زعفرانی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1388

خلیل حمزه زاد؛ ولی ربیعی؛ لطفعلی ناصری؛ سیاوش همتی