نویسنده = آذریان، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ارتفاع گلدان و زمان برداشت بر میزان آلبینیسم توت فرنگی در کشت عمودی بدون خاک

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387

رضا فتوحی قزوینی؛ غلامعلی پیوست؛ حسین آذریان