نویسنده = شیرازی خرازی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی زراعی توده‌های خربزه منطقه سیستان

دوره 40، شماره 2، تابستان 1388

محمدرضا ناروئی راد؛ محمد علی شیرازی خرازی؛ احمد پهلوان روی