عوامل موثر تعیین بلوغ تجاری میوه در ارقام مختلف گلابی (Pyrus communis L.)

نویسندگان

چکیده

عوامل مختلفی نظیر شمارش تعداد روز بعد از تمام گل تا زمان برداشت، تغییر ظاهری رنگ میوه و درصد مواد جامد محلول آن جهت تعیین زمان مناسب برداشت معرفی شده است. لیکن این عوامل تا حد زیادی به عوامل اقلیمی سالیانه، نوع رقم، موقعیت میوه روی درخت و مدیریت باغ بستگی دارند. در این تحقیق بعضی از عوامل فوق به همراه عوامل مکملی نظیر تغییرات میزان سفتی بافت میوه، درصد ماده خشک، درصد اسیدیته، pH آب میوه و تغییرات نشاسته بصورت مقایسه‌ای در یک دوره 4 ماهه طی فصل رشد و دو ماه انبارمانی میوه در 9 رقم گلابی خارجی و داخلی به ترتیب شامل اسپادونا، بارتلت، بیروتی، درگزی، دوشس، شاه میوه، فلسطینی، کوشیا و لوئیزبون مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق میزان درصد مواد جامد محلول و pH آب میوه روند افزایشی و از سوی دیگر اسیدیته میوه روند کاهشی با رویکرد بسیار کند و یکنواخت داشت. درصد ماده خشک میوه تقریباً ثابت بود به صورتی که امکان استفاده از آنها در تعیین زمان مناسب برداشت مقدور نبود. در صورتی که شاخص تغییرات میزان سفتی بافت میوه دارای روند کاهشی محسوس و الگوی رفتاری مشابه‌ای در میوه بخش‏های مختلف تاج درخت بود. همچنین آزمون نشاسته به دلیل عدم بروز تغییرات قابل توجه، روش موثر و کاربردی جهت تعیین بلوغ تجاری میوه گلابی نبود. نتایج بدست آمده نشان می‏دهد که سفتی بافت میوه می‌تواند یکی از موثرترین روش‌ها در تعیین بلوغ تجاری میوه گلابی محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Parameters in Determination of Commercial Fruit Maturity of Different Pear (Pyrus communis L.) Cultivars

نویسندگان [English]

  • Leila Doleh
  • Moazam Hasanpour Asil
  • Hamid Abdolahi

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Commercial maturity
  • Pear fruit
  • Starch test
  • tissue firmness