مقایسه اثرات پاکوتاه کنندگی دو پایه زالزالک و به روی چند رقم تجارتی گلابی

حمید عبدالهی؛ داریوش آتشکار؛ اسداله علیزاده

دوره 43، شماره 1 ، مرداد 1391، ، صفحه 53-63

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.24860

چکیده
  از مشکلات اصلی کشت متراکم گلابی در کشور عدم وجود پایه‌های پاکوتاه یا نیمه پاکوتاه کننده سازگار با ارقام و شرایط خاک‌های آهکی بوده و لذا احداث باغ‌های پاکوتاه در این گونه با مشکل همراه است. این تحقیق با هدف ارزیابی مقایسه‌ای و بررسی امکان استفاده از پایه بذری زالزالک ((Crataegus sp. بعنوان پایه پاکوتاه کننده و پایه همگروه کوئینس A بعنوان ...  بیشتر