اثر هرم‌سازی ژن‌های مقاومت به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی (‏Tomato yellow leaf ‎curl virus, TYLCV‏) بر رنگدانه‌های فتوسنتزی و برخی صفات فیزیولوژی در لاین‌های مختلف‏

کمال صالحی؛ غلام رضا شریفی سیرچی

دوره 53، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 837-848

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.332067.1978

چکیده
  بیماری ویروسی پیچیدگی برگ زرد گوجه­فرنگی (TYLCV) یکی از خسارت­زاترین عواملی است که در سرتاسر جهان باعث تلفات بسیار بالایی به محصول گوجه­فرنگی می­شود و در بیشتر مناطق ایران نیز پراکنش یافته است. راهکارهای متعددی برای مقابله با این بیماری صورت گرفته که عملاً این روش­ها ناکارآمد بوده­اند. به منظور بررسی نقش انتقال و ترکیب دو ...  بیشتر

اثر طول روز و اسید‌جیبرلیک بر برخی شاخص‌های مورفولوژی و بیوشیمیایی گل داوودی

نسیم زرین؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ زهرا کریمیان

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 979-993

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.261853.1476

چکیده
  به منظور تسریع زمان گلدهی در چهار رقم داوودی دیرگلده، تأثیر غلظت‌های مختلف اسید‌جیبرلیک و طول روز بر زمان گلدهی و برخی خصوصیت‌های کمی و کیفی، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار اجرا شد. رقم شامل رقم‌های آریامنش، رکسانا، دینا و اوران بودند. تیمار اسید‌جیبرلیک در چهار سطح (0، 75، ...  بیشتر