بررسی تولید‎ ‎انبوه گیاهچه‌های ارکیده فالانوپسیس رقم شاخه بریده ‏Detroit‏ از طریق کشت ‏درون‌شیشه‌ای اندام‌های رویشی

خسرو بالی لاشکی؛ هدایت زکی زاده؛ جمالعلی الفتی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 689-699

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.306068.1820

چکیده
  ارکیده‌ها از معروف­ترین گیاهان زینتی در جهان هستند. از مهم­ترین چالش­های تولید ارکیده­ها، دشواری ازدیاد آن­ها است از این رو ریزازدیادی به عنوان روش تکثیر آن کاربرد دارد. در این مطالعه ریزازدیادی تجاری گیاه ارکیده Phalaenopsis amabilis cv. Detroit  با استفاده از اندام‌های رویشی انجام شد. ابتدا گره­های روی ساقه گل، جهت باززایی مستقیم ...  بیشتر

تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر جوانه‌زنی بذور نارس ارکیده در دو محیط‌ کشت آزمایشگاهی

حسین پیری؛ منصور فاضلی رستم پور؛ علی بازند

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 959-965

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.224061.1156

چکیده
  با هدف بررسی تأثیر تنظیم­کننده­های رشد مختلف گیاهی بر جوانه­زنی بذور نارس ارکیده رقم Dendrobium nobile Lindl در دو محیط­ کشتMSوM  آزمایشی به‏‌‏صورت تجزیه مرکب در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تکرار در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان طی سال‌های 1394-1395 انجام شد. بیست و دو تیمار تنظیم‌کننده رشد گیاهی شامل شاهد (عدم استفاده ...  بیشتر