اثر ایندول بوتریک اسید، نوع بستر کشت و قطر قلمه بر کمیت ریشه‌زایی قلمه گل‌محمدی

احمد کریم زاده؛ علی تهرانی فر؛ حسین نعمتی؛ فرشته یوسفی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 889-898

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2019.272669.1596

چکیده
  یکی از مهم‌ترین گونه‌های رز، گل محمدی است که بعضی از رقم های آن برای تولید اسانس اهمیت دارند و بعضی دیگر به‌عنوان رزهای باغی کشت می‌شوند. به منظور بررسی اثر هورمون ایندول بوتریک اسید (IBA)، بستر کشت و قطر قلمه بر کیفیت ریشه‌زایی گل محمدی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 30 تیمار و 3 تکرار طراحی و اجرا شد.تیمارها شامل ...  بیشتر

بررسی اثر غلظت کلسیم در محلول غذایی و بستر کشت بر عملکرد کمی و کیفی سوسن هیبرید آسیاتیک

علی محمدی ترکاشوند؛ نجمه سیدی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 637-647

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2015.56911

چکیده
  به‏منظور بررسی اثر کلسیم و بستر کشت بر رشد سوسن (هیبرید آسیاتیک سوسن رقم ترسور) و جذب عناصر غذایی، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور غلظت کلسیم در محلول غذایی در سه سطح (2، 4 و 6 میلی‌مولار)، و پنج نوع بستر کشت (پرلیت 100 درصد، پرلیت 70 درصد + کوکوپیت 30 درصد، پرلیت 50 درصد + کوکوپیت 50 درصد، کوکوپیت 70 درصد + پرلیت 30 درصد ...  بیشتر

اثر نسبت‌های مختلف ورمی کمپوست در بستر کشت بر رشد نشاء عروسک پشت پرده (Physalis peruviana L.)

حسین محمدی؛ لیلا تبریزی؛ رضا صالحی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 383-390

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2015.53488

چکیده
  عروسک پشت پرده (Physalis peruviana L.) از خانوادۀ Solanaceae، یک گیاه گرمسیری و بومی جنوب آمریکا با ارزش تغذیه‌ای بالاست. از آنجا که کشت این گیاه از طریق نشاست، این پژوهش به‌منظور بررسی اثر نسبت‌های مختلف ورمی‌‌کمپوست (0، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد) در دو بستر کوکوپیت و کوکوپیت‌ـ پرلیت (50‌ـ 50 درصد حجمی) بر شاخص‌های رشدی نشای عروسک پشت پرده در گلخانۀ تحقیقاتی ...  بیشتر