کلیدواژه‌ها = فعالیت میکروبی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر کیفیت و عمر انبارمانی پستۀ تازۀ رقم‌های ’فندقی‘ و ’کله‌قوچی‘

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 99-112

10.22059/ijhs.2017.235535.1272

زهرا خنامانی؛ سید حسین میردهقان؛ محمد حسین شمشیری؛ حسین حکیم آبادی


2. کاربرد قبل از برداشت پلی‏ آمین‏ ها بر ویژگی‏ های کیفی و عمر پس از برداشت میوۀ کیوی رقم هایوارد

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 387-398

10.22059/ijhs.2015.55860

سید حسین میردهقان؛ مجید اسمعیلی‌زاده؛ فرهاد پیرزاد


3. تأثیر تیمار پوتریسین به روش غوطه‏ وری تحت فشار بر کیفیت پس از برداشت دو رقم انگور (Vitis vinifera)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 137-149

10.22059/ijhs.2014.51956

ساره رحیمی؛ سید حسین میردهقان؛ مجید اسماعیلی زاده