تأثیر طیف‌های مختلف نور ‏LED‏ بر صفات مورفوفیزیولوژیک سه گونه نعناع ‏

مصطفی خزائی؛ فریبا رفیعی؛ محمدرضا سبزعلیان؛ سعدالله هوشمند

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 461-471

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.298413.1771

چکیده
  گیاهان دارویی همواره منابعی با ارزش اقتصادی بشمار می­آیند. خانواده نعناعیان دربرگیرنده جنس­های متنوعی از گیاهان دارویی است که به­دلیل بازارپسندی بالا، به صورت تجاری پرورش داده می‌شوند. با توجه به اهمیت اقتصادی و دارویی بالای گیاهان این خانواده، تولید کنندگان، همواره در پی بکارگیری شیوه­های نوین برای افزایش تولید در نعناعیان ...  بیشتر

علوم گیاهان زینتی
تأثیر ترکیب‌های طیف‌های آبی و قرمز و شدت نور بر رشد رویشی نشای اطلسی

آزاده رشیدی؛ علی تهرانی فر؛ حسین نعمتی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 443-446

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.218893.1113

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کیفیت و شدت نور بر ویژگی‌های رویشی نشای اطلسی (Petunia × hybrida 'Super cascade Blue')، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایۀ طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت و نشای این گیاه به مدت چهار هفته تحت تأثیر دو سطح از شدت نور شامل μmol.m-2.s-165 و μmol.m-2.s-140 و نسبت‌های نوری 0درصد آبی: 100 درصد قرمز، 15 درصد آبی: 85 درصد قرمز، 30 درصد آبی: 70 ...  بیشتر