1. ارزیابی عملکرد غده و برخی صفات کمی و کیفی 15 ژنوتیپ امیدبخش سیب‌زمینی در منطقه اردبیل

یوسف جهانی جلودار؛ طاهر برزگر؛ داود حسن پناه؛ زهرا قهرمانی

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 293-303

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2020.292072.1737

چکیده
  رقم­های جدید سیب‌زمینی با عملکرد بالا، زودرس و با کیفیت مطلوب نقش مهمی در امنیت غذایی، کاهش نوسانات قیمت و هزینه ­های انبارداری و دسترسی به محصول تازه در تمام فصول سال دارند. در این تحقیق صفات کمی و کیفی 15 ژنوتیپ سیب‌زمینی حاصل از جمعیت­ های اصلاحی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه اردبیل به مدت دو سال (1397 ...  بیشتر

2. مطالعه شاخص‌های زراعی- اقلیمی در مراحل فنولوژی و عملکرد رقم‌های جدید سیب‌زمینی در کشت ‏زمستانه

عبدالستار دارابی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 769-778

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2018.263247.1491

چکیده
  به منظور مطالعه شاخص­های زراعی- اقلیمی در مراحل فنولوژی و عملکرد رقم‌های جدید سیب­زمینی در کشت زمستانه، آزمایشی به‏‌‏صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی شامل 11 تیمار در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا گردید. نتایج نشان داد در مرحله حجیم‏‌‏شدن غده­ها بیشترین درجه روز رشد و واحد هلیو ترمال (به­ترتیب97/ 1003 ...  بیشتر