کلیدواژه‌ها = ساکارز
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر نور، غلظت ساکارز و موقعیت فلس جفتی بر ریزازدیادی گیاه آماریلیس ‏‏(‏Hippeastrum×johnsonii‏) ‏

دوره 51، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 809-821

10.22059/ijhs.2019.278911.1688

سیده مهدیه خرازی؛ علی تهرانی فر؛ احمد شریفی؛ عبدالرضا باقری