بررسی تنوع شیمیایی اسانس جمعیت‌های طبیعی آویشن شیرازی (‏Zataria multiflora Boiss.‎‏) در ‏استان هرمزگان

سولماز معماری؛ علیرضا یاوری؛ مهدی بیکدلو

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 669-677

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.306929.1826

چکیده
  آویشن شیرازی با نام علمی  Zataria multiflora Boiss.متعلق به تیره نعناع ((Lamiaceae بوده و از نظر پراکنش جغرافیایی بومی کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان می­باشد. در این پژوهش، سرشاخه­های گلدار شش رویشگاه طبیعی در استان هرمزگان شامل رودخانه، لاورشیخ، فاریاب، تنگ زاغ، بشاگرد و بندر خمیر جمع­آوری گردید. پس از تایید صحت گونه، نمونه­ها در ...  بیشتر