برهم‌کنش اسید‌جیبرلیک و سولفات پتاسیم بر محتوای قند و ماده خشک، رسوراترول و ظرفیت ‏آنتی‌اکسیدانی حبه‌های انگور

روح الله کریمی؛ سعید زارعی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 551-567

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.280128.1634

چکیده
  در این پژوهش، اثر کاربرد برگی سولفات­پتاسیم (صفر، 1500 و3000 میلی­گرم در لیتر) در ترکیب با اسید جیبرلیک (صفر، 30، 60 و 90 میلی‌گرم در لیتر) بر عملکرد و اجزای آن و شاخص­های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه انگور رقم بیدانه­سفید بررسی شد. پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در یک تاکستان واقع در شهرستان ملایر اجرا ...  بیشتر