اثر اسموپرایمینگ و محلول‌پاشی عنصر روی بر اجزای عملکرد و موسیلاژ گل در گیاه دارویی ختمی ‏‏(‏Althaea officinalis L.‎‏)‏

آزاده پیرمحمدی؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ احمد کوچک‌زاده؛ امین لطفی جلال آبادی؛ عبدالرضا سیاهپوش

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 877-887

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.278631.1625

چکیده
  گیاه ختمی در طب سنتی ایران و صنایع دارویی برای بیماری های مختلف، از جمله مشکلات گوارشی، سوزش پوست و سرفه استفاده می‌شود. عنصر روی نقش مهمی در فعالیت‌های متابولیک گیاهان داشته و می‌تواند بر کمیت و کیفیت گیاهان دارویی اثر بگذارد. اسموپرایمینگ بذر می‌تواند به افزایش جوانه‌زنی، خروج از خاک، استقرار و رشد گیاهان در شرایط مزرعه کمک نماید. ...  بیشتر