بررسی روند تغییر کیفی اسانس گل محمدی طی مراحل مختلف فنولوژی گل در منطقه ارومیه ‏

مهران کنعانی؛ اسماعیل چمنی؛ علی اکبر شکوهیان؛ موسی ترابی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 955-963

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.277924.1618

چکیده
  گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از گونه­های ارزشمند جنس رُز بوده که اسانس آن در بسیاری از صنایع مانند آرایشی، بهداشتی و دارویی استفاده می­شود. در پژوهش حاضر، ترکیب اجزای اسانس گل محمدی طی مراحل مختلف نمو گل (1- غنچه گل 2- گل نیمه­باز 3- گل کامل باز شده و 4- گل در آغاز پیری) طی سال 1397 در منطقه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. اسانس گل محمدی به روش تقطیر ...  بیشتر