بررسی اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های‎ ‎رشد گیاهی بر‎ ‎ریزازدیادی دو پایه جنس پرونوس ‏(‏‎ CAB 6P‎و ‏JASPI‏)‏

ناصر بوذری؛ رامین شفیعی؛ بتول حسین پور؛ سیده سمانه حسینی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 851-864

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.265187.1508

چکیده
  دو پایه رویشی CAB 6P و JASPI متعلق به جنس Prunus، از لحاظ پاکوتاه بودن بسیار قابل‌توجه می‌باشند. با توجه به اهمیت بالای استفاده از پایه‌های پاکوتاه در تولید تجاری درختان میوه و تکثیر انبوه آنها از طریق کشت بافت، این تحقیق با هدف مطالعه پرآوری، ریشه­زایی و سازگاری این دو پایه و به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، شامل محیط کشت­های ...  بیشتر