تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر صفات بیوشیمیایی، عناصر غذایی و عملکردی میوه فیسالیس ‏‏(‏Physalis peruviana L.‎‏)‏

زهرا گودرزی؛ عبداله احتشام نیا؛ حسن مومیوند؛ محمدرضا راجی

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 795-806

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.327097.1954

چکیده
   به منظور مطالعه اثر کودهای مختلف شیمیایی و آلی بر ویژگی­های مورفولوژیکی فیسالیس، آزمایشی به­‌صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در گلخانه انجام شد. کرت اصلی شامل کودهای آلی در چهار سطح (شاهد، کود دامی، ورمی کمپوست و ترکیب کود دامی و ورمی کمپوست) و کرت فرعی شامل کودهای مختلف در شش سطح (شاهد، کود شیمیایی NPK،کلات ...  بیشتر

ارزیابی برخی صفات مورفو- فیزیولوژیکی چهار رقم ریحان (‏Ocimum basilicum L.‎‏) تحت شرایط ‏تنش کم‌آبی

سمیه کریمی؛ بهمن زاهدی؛ حسن مومیوند

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 245-253

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.269897.1541

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم ریحان تحت شرایط تنش کم‌آبی در شرایط گلخانه‌‌ در سال 1396 انجام گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی اجرا شد. چهار رقم تجاری ریحان (شامل رقم های سبز ایرانی، بنفش ایرانی، جنوس و آمیتیست) به‌ عنوان فاکتور اول و تنش کم‌آبی در چهار سطح (شامل ...  بیشتر