ارزیابی دانهال‌های درخت به (‏Cydonia oblonga Mill.‎‏) شمال‌غرب ایران و گزینش مقدماتی ‏ژنوتیپ‌های امیدبخش

خسرو نعیمی؛ حمید عبداللهی؛ سیر مهدی میری

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 967-981

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.250070.1382

چکیده
  ژنوتیپ­های بذری به در بسیاری از مناطق ایران پراکنده­اند و امکان گزینش انواع برتر در آنها جهت استفاده در برنامه­های اصلاحی وجود دارد.تحقیق اخیر با هدف ارزیابی برخی ژنوتیپ­های به شمال­غرب و گزینش ژنوتیپ(های) برتر انجام شد. لذا به این منظور 13 ژنوتیپ جمع‌آوری‌شده از استان­های اردبیل و غرب گیلان، براساس 55 صفت دستور‌العمل ملی ...  بیشتر