علوم میوه
مطالعه وضعیت تغذیه‌ای باغ‌های پرتقال تامسون‌ناول شرق مازندران با استفاده از روش تشخیص چندگانه

مجید بصیرت؛ امید قاسمی؛ مهرداد شهابیان؛ سید مجید موسوی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 1003-1011

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.239110.1297

چکیده
  به­منظور مطالعه وضعیت تغذیه­ای باغ­های پرتقال تامسون­ناول در شمال کشور (شرق مازندران) با روش تشخیص چندگانه، 133 باغ مورد بررسی قرار گرفت. پس از انتخاب و نشان­گذاری 30 درخت در هر باغ، در فصل تابستان (ماه مرداد) جهت تعیین غلظت عناصر، از آنها نمونه‌برداری و در فصل برداشت میانگین عملکرد آنها اندازه­گیری شد. در این تحقیق با استفاده ...  بیشتر