تأثیر عامل‌های اقلیمی بر برخی ویژگی‌های کیفی میوۀ پرتقال تامسون ناول در استان مازندران

علی محمد خورشید دوست؛ فریبرز زارع نهندی؛ اعظم خلیلی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 39-47

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.30975.347

چکیده
  در این پژوهش داده­های اقلیمی سال 1389 از ایستگاه­های هواشناسی ساری، آمل، قراخیل، بابلسر و گلوگاه شامل فراسنجه‌­های اقلیمی دما، بارش، رطوبت نسبی، بیشینه سرعت باد، شمار ساعت‌های آفتابی و روز­های یخبندان گرد­آوری شد. برخی داده­های کیفیت میوه شامل وزن، حجم، اسیدیته و غیره نیز در آزمایشگاه اندازه­گیری شد. بررسی ویژگی‌های ...  بیشتر