القای کالوس و مطالعه تولید رزمارینیک‎‌‎اسید در کشت کالوس مریم‌گلی مزرعه‎‌‎روی ‏(‏Salvia nemorosa L.‎‏)‏

فاطمه خوش سخن؛ مصباح بابالار؛ سید علیرضا سلامی؛ محمدحسین میرجلیلی؛ رضا شیخ اکبری مهر

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 61-68

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.232384.1243

چکیده
  رزمارینیک­اسید ترکیب دارویی مهم و دارای فعالیت­های بیولوژیکی متعددی همچون آنتی­اکسیدانی، آنتی­موتاژن، ضد‌باکتری، ضد‌التهاب، ضد‌‌‌حساسیت و ضد‌آلزایمر می­باشد. در این پژوهش کالوس‌زایی و میزان تجمع رزمارینیک‌اسید در گیاه مریم‌گلی (کالوس، گیاهچه سترون و برگ گیاه مادری) بررسی شد. برای این منظور ریزنمونه­های برگی در ...  بیشتر