علوم سبزی
ارزیابی فتوسنتز و پاسخ روزنه‌ها در شرایط کم‌آبیاری و خشک‌کردن جزیی منطقه ریشه در سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

اعظم اسدی؛ حمیدرضا خزاعی؛ جعفر نباتی

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 709-722

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.262352.1482

چکیده
  امروزه با توجه به کمبود منابع آبی، توجه بیشتری به استفاده از روش‌های ذخیره­کننده آب می‌شود. به این منظور آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار در شرایط کنترل­شده در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. عوامل موردبررسی شامل سه سطح آبیاری (آبیاری کامل (100درصد ظرفیت زراعی)، کم‌آبیاری (70درصد ظرفیت ...  بیشتر

بررسی تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه‌های سیب‌زمینی

جعفر نباتی؛ الهه برومند رضا زاده؛ محمد زارع مهرجردی؛ محمد کافی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 453-463

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.231740.1238

چکیده
  تأمین منبع نور مصنوعی برای رشد گیاهچه‌ها در کشت بافت سیب‌زمینی، مستلزم صرف هزینه‌های بالایی است. لذا بررسی‌ با هدف تولید گیاهچه در شرایط نور طبیعی و مقایسۀ ویژگی‌های ریخت‌شناختی آن با گیاهچه‌های رشدیافته در نور فلورسنت با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با نه تکرار در شرایط درون‌شیشه و چهار تکرار در شرایط ...  بیشتر

علوم سبزی
بررسی تأثیر کیفیت نور در شرایط درون شیشه‌ای بر ریخت‌شناختی گیاهچه، رشد و تولید ریزغده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) در کشت هیدروپونیک

علی اسدی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی؛ مرتضی گلدانی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 933-941

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.217759.1103

چکیده
  برای بررسی تأثیر منابع مختلف نور بر رشد گیاهچه‌های سیب‌زمینی در شرایط درون‌شیشه‌ای و عملکرد آن‌ها پس از کشت در گلخانه، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ کامل تصادفی با شش تکرار در آزمایشگاه و گلخانۀ شرکت فناوران بذر یکتا در مشهد اجرا شد. تیمارها شامل هشت سطح نوری (دیودهای ساطع‌کنندۀ نور (LED) سفید، قرمز، آبی، ترکیب طیف آبی ...  بیشتر