علوم سبزی
اثر محلول پاشی لاکتات کلسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فعالیت آنتی اکسیدانی و عملکرد کاهو (Lactuca sativa L.) تحت شرایط کم آبیاری

آرزو خانی؛ طاهر برزگر؛ جعفر نیکبخت؛ زهرا قهرمانی

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 649-665

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.259323.1456

چکیده
  به­منظور ارزیابی اثر لاکتات­کلسیم بر برخی از ویژگی­های فیزیولوژیکی، آنتی­اکسیدانی و عملکرد کاهو تحت شرایط کم­آبیاری، آزمایشی به­صورت کرت­های خرد شده بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط اقلیمی زنجان در سال 1396 اجرا شد. تیمار­های آزمایش شامل سه رژیم آبیاری مختلف (100، 85 و 70 درصد نیاز آبی گیاه) به­عنوان ...  بیشتر

Effect of water-deficit stress on fruit yield, antioxidant activity, and some physiological traits of four Iranian melon genotypes

Taher Barzegar؛ Hadi Lotfi؛ Vali Rabiei؛ Zahra Ghahremani؛ Jafar Nikbakht

دوره 48، ویژه نامه ، مهر 1396، ، صفحه 13-25

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.63643

چکیده
  To evaluate the effect of water-deficit stress on the yield, antioxidant activity, and physiological traits of four Iranian melon genotypes (“Khatooni,” “Suski-Sabz,” “Zarde-Tabriz,” and “Shiari”), an experiment was conducted. The irrigation levels were: (1) control (100%ETc); (2) deficit irrigation 66% (66%ETc); and (3) deficit irrigation 33% (33%ETc). The results showed that the yield and relative water content (RWC) significantly decreased in response to an increase in water-deficit stress. The highest yield reduction (60.7%) was measured in Khatooni ...  بیشتر