علوم میوه
تأثیر تابش اشعۀ فرابنفش C بر مسیر زیست ساختی استیلبنوئیدها در کشت تعلیقی یاختۀ انگور (Vitis vinifera L. cv. Shahani)

منصور غلامی؛ سید علی اندی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 765-778

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.204519.988

چکیده
  استیلبن­های انگور یک خانوادۀ شناخته‌شده از پلی فنول­های گیاهی هستند که فعالیت­های زیستی (بیولوژی) چندی از آن­ها در رابطه با سودمندی­های سلامتی به تأیید رسیده­اند. در این پژوهش، تأثیر محرک اشعۀ فرابنفش C در سه زمان (10، 20 و 30 دقیقه) در ترکیب یا بدون ترکیب با تابش نور مرئی با سطح انرژی بالا (10000 لوکس) روی یک رگۀ (لاین) یاخته‌ای ...  بیشتر