بررسی خواص ریخت‌شناسی میوۀ برخی از ژنوتیپ‌های وحشی زرشک در استان آذربایجان‌غربی

شاهین علیزاده؛ حمید حسن پور

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 27-37

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.129989.825

چکیده
  زرشک یکی از ریز میوه­ها است که به‌صورت خودرو در مناطق شمال غرب ایران رشد می­یابد. ارزیابی ویژگی‌های میوه و بذر می­تواند در انتخاب رقم‌های برتر سودمند واقع شود. هدف از این پژوهش بررسی شناخت بهتر ویژگی­های ژنوتیپ­های وحشی زرشک استان آذربایجان غربی به‌منظور کاربرد آن‌ها در برنامه­های اصلاحی است. در آغاز مناطق و سپس ژنوتیپ­های ...  بیشتر