ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف شوید براساس صفات مورفولوژیکی و درصد اسانس اندام ‏هوایی

افسانه قلیزاده؛ مهدی محب الدینی؛ اصغر عبادی سقرلو؛ اسماعیل چمنی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 581-592

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.294265.1751

چکیده
  شوید (Anethum graveolens L.) یکی از سبزی‌های مهم با خواص دارویی بی­نظیری ازجمله ضدنفخ، مقوی معده و رفع دل­درد می‌باشد. شناسایی اکوتیپ­های بومی شوید یکی از مهم­ترین اقدامات در زمینه بهبود کشت‌وکار و به­نژادی این محصول محسوب می‌گردد. به­منظور بررسی تنوع ژنتیکی براساس صفات مورفولوژیکی بذرهای30 اکوتیپ شوید جمع­آوری شد و آزمایشی در ...  بیشتر