تعدیل تنش شوری با محلول پاشی نانوذرات کربنات کلسیم در گل رز دلسویتا "‏Rosa hybrida L. cv. Dolce Vita‏"‏

عرفان امیدی؛ ندا دلیر؛ رسول راهنمایی؛ علیرضا بابائی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 825-834

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.282353.1653

چکیده
  به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی نانوذرات کربنات کلسیم و افزایش غیر مستقیم غلظت دی‌اکسید کربن حاصل از آن بر تعدیل تنش شوری گل رز رقم دلسویتا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به روش کشت بدون خاک با بستر مخلوط کوکوپیت و پرلیت، در سه تکرار اجرا شد. عامل اول شوری در دو سطح ( 8/1 و 2/3 دسی‌زیمنس بر متر با افزودن کلرید ...  بیشتر

بررسی اثر کاربرد سدیم نیتروپروساید در ریزازدیادی گل ژربرا (Gerbera jamesonii Bol. Ex Adlam) رقم بایودر

سیده سوما ابراهیمی؛ علیرضا بابائی؛ یوسف حمیداوغلی؛ محمد جیرانی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 631-640

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.114490.670

چکیده
  سدیم نیتروپروساید (Sodium nitroprusside) به عنوان یک تنظیم‌کننده رشد مهم شناخته شده است و توجه زیادی را از چند رشته پزشکی، بیوشیمی، فیزیولوژی و ژنتیک دریافت کرده است. نیتریک اکساید (Nitric Oxide) در کشت درون­شیشه‌ای از طریق انتقال پیام سایتوکنین، اثر بخشی هورمونی را افزایش می‌دهد. اثر تحریک کنندگی سدیم نیتروپروساید (SNP) به­واسطه آزاد کردن نیتریک ...  بیشتر