بررسی تأثیر زئولیت، هیدروژل و ورمی‎کمپوست بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی گیاه دارویی همیشه‌بهار

حسین شکفته؛ مریم عرب نژاد خانوکی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 823-833

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.133962.849

چکیده
  با توجه به روند روبه رشد استفاده از مادة کانی زئولیت، اهمیت استفاده از بسپار (پلیمر)های سوپر جاذب در کشاورزی به­ویژه در مناطق خشک و نیمه­خشک و کاربرد ورمی‏کمپوست در تولید محصولات سالم، آزمایش گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل زئولیت در سه سطح (0، 3 و 6 درصد وزنی) به‌عنوان ...  بیشتر

تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی فسفر بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)

حسین شکفته؛ امر الله مارزی؛ سمیه غفاری شهرآباد

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 119-129

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54131

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کودهای فسفر بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی ریحانآزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقۀ جیرفت انجام شد. تیمارها شامل: کود بارور 2 در سه سطح (20،10 و 25 گرم در هکتار)، کود گاوی در سه سطح (5، 10 و 15 تن در هکتار)، کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل و فسفات آمونیوم هر کدام در سه سطح (50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) ...  بیشتر