بررسی برخی پاسخ‌های مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم بابونه آلمانی ‏‏(‏Matricaria chamomilla‏) به مایکوریزا در شرایط تنش کم‌آبی

فاطمه ابراهیمی؛ امین صالحی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین میرشکاری

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 737-749

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.319917.1901

چکیده
   به منظور بررسی برخی خصوصیات گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) تحت تنش کم­آبی در شرایط کاربرد قارچ مایکوریزا آربوسکولار، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج انجام شد. عامل اول پتانسیل اسمزی در سه سطح (صفر، 4- و 8- بار)، عامل دوم کاربرد قارچ مایکوریزا ...  بیشتر

تأثیر مقادیر مختلف ورمی‌کمپوست به همراه کود نیتروژنه بر عملکرد و درصد اسانس شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.)

پروین رستم پور؛ امین صالحی؛ رضا امیری فهلیانی؛ امین میرشکاری

دوره 48، شماره 3 ، دی 1396، ، صفحه 555-563

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.201646.949

چکیده
  به­منظور بررسی و ارزیابی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی، آزمایشی صحرایی به­صورت کرت‌های خردشده (اسپلیت پلات) در زمان در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار روی گیاه دارویی شمعدانی معطر (graveolensPelargonium) در منطقۀ فهلیان، شهرستان نورآباد ممسنی، از توابع استان فارس، اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (بدون کاربرد کود و ...  بیشتر