اثر اتانول و اسید جیبرلیک بر دوام عمر و کیفیت گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida cv. Napoli)

راحله عدالتی مرفه؛ مصطفی عرب؛ روح انگیز نادری؛ محمود رضا روزبان

دوره 44، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 217-225

https://doi.org/10.22059/ijhs.2013.35054

چکیده
  آلسترومریا یکی از گل­های شاخه ­بریده­ای است که به دلیل عملکرد بالا، گلهای زیبا و تنوع رنگ، در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زرد شدن برگها، شاخص اولیه زوال گل­های آلسترومریا محسوب می­شود. به منظور ایجاد تأخیر در زرد شدن برگها ، و بهبود دوام عمر و سایر ویژگی­های کیفی گل­های شاخه ­بریده­ی آلسترومریا رقم ...  بیشتر