استفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus )

فاتح رسولی؛ غلامعلی پیوست؛ جمالعلی الفتی؛ سید محمدرضا احتشامی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 377-382

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53487

چکیده
    خاک پوششی یکی از عوامل مهم تولیدی قارچ دکمه‏ای است‌ که تأثیر مستقیمی بر اندازه و عملکرد آن دارد. با توجه به دسترسی آسان منابع، برای تولید ورمی‏کمپوست این ترکیب می‏تواند در جایگزینی پیت که یکی از پرهزینه‏ترین عوامل تولید در پرورش قارچ دکمه‏ای است استفاده شود. این پژوهش با 9 تیمار و سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال ...  بیشتر