فضای سبز و طراحی منظر
بررسی مفهومی و کاربردی باغ‎سازی ایرانی به سبک دوره پیش از اسلام

الهام فرجی دیزجی؛ محسن کافی؛ احمد خلیقی؛ سپیده کلاته جاری

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 35-46

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.217482.1098

چکیده
  انسان کاشف طبیعت و عامل برقراری پایداری بقا بوده و هست و این نکته را از شعر، ادب و هنرهای تزیینی ایران در ادوار مختلف تاریخ می­توان یافت، که نشانگر احترام و علاقه ایرانیان به طبیعت است. پژوهش‎ها نشان می‎دهد که باغ‎سازی در ادوار مختلف تاریخ (چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام)، شامل تغییرات و اختلافاتی بوده که به­نظر می­رسد تا ...  بیشتر