نویسنده = رئیسی منفرد، اسماء
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس اکوتیپ های مختلف مریم گلی خلیجی (Salvia santolinifolia Boiss.)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 745-754

اسماء رئیسی منفرد؛ نوازاله مرادی؛ علیرضا یاوری