نویسنده = فیاض، حدیثه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی جذب آب و رشد گیاهان زینتی رعنا زیبا و مارگریت در بسترهای متفاوت کشت

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 459-468

عزیزاله خندان میرکوهی؛ حدیثه فیاض؛ علیرضا مشرفی عراقی