نویسنده = صداقتی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر اسید سالیسیلیک بر انبارمانی میوۀ سیب رقم‌های زرد و قرمز لبنانی (Red & Golden Delicious)

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 551-562

زهرا صداقتی؛ فاطمه ناظوری؛ سید حسین میردهقان