نویسنده = رفاهی، شاداب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد برخی گیاهان در بسترهای متفاوت و عمق کاشت در شرایط خشکی در بام سبز گسترده

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 113-122

روح‌انگیز نادری؛ محمدرضا طاهری؛ شاداب رفاهی