نویسنده = ساریخانی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تنش کوتاه‌مدت اُزُن در توت‌فرنگی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 703-714

مهدیه کریمی؛ منصور غلامی؛ حسن ساریخانی