نویسنده = حسینی، بهنام
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تغییرات عملکردی و مورفولوژیکی توده‌های مختلف شنبلیله تحت شرایط تنش کم‌آبی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 625-634

بهنام حسینی؛ حمید دهقانی؛ مصطفی خدادادی