نویسنده = رشیدی، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ترکیب‌های طیف‌های آبی و قرمز و شدت نور بر رشد رویشی نشای اطلسی

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 443-446

آزاده رشیدی؛ علی تهرانی فر؛ حسین نعمتی