نویسنده = زمانی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تنش شوری بر برخی بوم‌جور‌های گیاه دارویی دم شیر (Leonurus cardiaca L.)

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-56

احمد زمانی؛ مجید شکرپور؛ وحیده ناظری