نویسنده = حسینی چنارستان علیا، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نوع محیط کشت و ‌اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های مهم رویشی نهال پرتقال والنسیا با پایۀ نارنج

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 487-502

محمد حسینی چنارستان علیا؛ مهدی حسینی فرهی؛ عبدالحسین ابوطالبی