نویسنده = اکبری، وحید
تعداد مقالات: 1
1. ‌پاسخ دو رقم زیتون (ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 213-223

وحید اکبری؛ رسول جلیلی مرندی؛ جلیل خارا؛ علیرضا فرخزاد