نویسنده = حسینی تربتی، فخر السادات
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تیمار هیدروژن پراکسید در بهبود کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌بریدۀ آلسترومریا

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 123-131

امین صادقی؛ فاطمه نصیبی؛ همایون فرهمند؛ فخر السادات حسینی تربتی