نویسنده = طحانیان، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توزیع عناصر (پتاسیم، سدیم و کلر) در برخی ژنوتیپ‌های انگور (Vitis vinifera) در شرایط شوری

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-9

حمیدرضا طحانیان؛ علی عبادی؛ مریم شهبازی؛ حسین لسانی