نویسنده = تسلیم پور، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر رقم و شرایط اقلیمی بر ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 233-242

علی اصغر زینانلو؛ عیسی ارجی؛ محمد رضا تسلیم پور؛ محمد رمضانی ملک رودی؛ محمود عظیمی