نویسنده = سوهانی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز گیاهان نارنج (Citrus aurantium) تراریخت حامل ژن پروتئین پوششی ویروس تریستیزای مرکبات

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 79-91

سکینه رضازاده؛ محمد مهدی سوهانی؛ مجمد حسین رضا دوست