نویسنده = عبداللهی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تنظیم ‏کننده ‏های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L.)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 859-868

ابوذر اسدی؛ علیرضا زبرجدی؛ محمد رضا عبداللهی