نویسنده = زاهدی، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. اثر پیوند بر عملکرد و برخی صفات رویشی دو رقم خیار گلخانه‌ای

دوره 41، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 291-300

فاطمه مرادی پور؛ فرشاد دشتی؛ بهمن زاهدی