نویسنده = جعفری، علی اشرف
تعداد مقالات: 1
1. گزینش همزمان برای افزایش عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط اقلیمی تهران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1388

سید رضا طبائی عقدائی؛ رضا گلاب قدکساز؛ علی اشرف جعفری